Licencja FemFit©

Czym jest licencja FemFit©?

W formie pisemnej umowy licencyjnej Instruktorzy FemFit© nabywają prawo do:

 1. prowadzenia zajęć dla kobiet w ciąży i po porodzie według systemu FemFit© na terenie Polski;
 2. posługiwania się na rynku usług rekreacyjnych logo i nazwą FemFit© na terenie Polski;
 3. otrzymywania bezpłatnych materiałów promocyjnych wspierających realizację zajęć według systemu FemFit© (tj. plakaty promocyjne, arkusze wywiadów dla planowania i ewaluacji ćwiczeń, wzory umów z klientkami, regulamin uczestnictwa w zajęciach);
 4. bezpłatnego udziału w corocznych Prolicencyjnych Warsztatach Instruktorów FemFit©;
 5. bezpłatnych konsultacji merytorycznych w zakresie realizacji zajęć z kobietami ciężarnymi i po porodzie według systemu FemFit©.

Warunki uzyskania licencji:

 1. Warunkiem uzyskania licencji jest podpisanie umowy licencyjnej na 12 miesięcy po uzyskaniu pozytywnej oceny z egzaminu zawodowego dla Instruktorów FemFit©.
 2. Koszt licencji zawarty jest w opłacie za szkolenie;
 3. Od umowy licencyjnej można odstąpić w dowolnym momencie za zgodnym oświadczeniem woli obu stron, tym samym dobrowolnie rezygnując z wszelkich praw nabytych przez licencjobiorcę (instruktora) w umowie.

Warunki i zasady przedłużenia licencji dla Instruktorów FemFit©:

 1. Warunkiem przedłużenia umowy licencyjnej jest pozytywna ocena z egzaminu weryfikacyjnego; 
 2.  Egzamin weryfikacyjny obejmuje zagadnienia praktyczne i teoretyczne dotyczące realizacji zajęć z kobietami w ciąży i po porodzie;
 3. Egzamin weryfikacyjny odbywa się według ustalonego wcześniej terminarza w formie on-line, nie wcześniej niż 12 miesięcy od uzyskania pozytywnej oceny z egzaminu zawodowego (kończącego szkolenie);
 4. Elektroniczne materiały dydaktyczne, będące opracowaniami nt. najnowszych osiągnięć naukowych i obserwacji praktycznych z pracy z kobietami w ciąży i po porodzie przekazywane są Instruktorom FemFit© mailem co najmniej raz na pół roku i stanowią materiał przygotowawczy do egzaminu weryfikacyjnego;
 5. Dla doskonalenia umiejętności praktycznych w przygotowaniu do przedłużenia licencji można bezpłatnie uczestniczyć w corocznych Prolicencyjnych Warsztatach dla Instruktorów FemFit©;
 6. Warunkiem przedłużenia umowy licencyjnej jest uiszczenie opłaty 550PLN na co najmniej 14 dni przed wyznaczonym terminem egzaminu weryfikacyjnego;
 7. Umowę licencyjną należy przedłużyć najpóźniej w ciągu 12 miesięcy od daty jej wygaśnięcia, w przeciwnym razie kandydat ponownie przystępuje do Szkolenia FemFit© dla instruktorów i trenerów, na ogólnych warunkach. Więcej  

logo_FEM_fit_RGB_pole

 

 

CHCEMY BYĆ GWARANTEM JAKOŚCI W PROWADZENIU ĆWICZEŃ W CIĄŻY I PO PORODZIE!