Instruktor FemFit© – szkolenie z ćwiczeń w ciąży i po porodzie dla instruktorów, trenerów, fizjoterapeutów

Szkolenie dedykowane jest instruktorom, trenerom i fizjoterapeutom planującym prowadzenie zajęć ruchowych dla kobiet w ciąży prawidłowej i po porodzie, według systemów ćwiczeń FemFit Mama© i FemFit Post©.

Szkolenie Instruktor FemFit© opiera się na założeniach międzynarodowego standardu edukacyjnego dla Specjalistów ćwiczeń w ciąży i po porodzie Więcej oraz Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji i międzybranżowej ramy kwalifikacji dla specjalistów pre- i postnatalnej aktywności fizycznej Więcej.

Uczestnicy szkolenia mają możliwość uzyskania Certyfikatu Instruktor FemFit© szkolenie z ćwiczeń w ciąży i po porodzie, który odnosi się Sektorowej Ramy Kwalifikacji w Sporcie (SRKS) oraz rocznej licencji dla Instruktorów FemFit©.

Koniecznie przeczytaj o naszym systemie licencjonowania Instruktorów FemFit©!!! Więcej

 

Pregnant woman working out with dumbbells in a gym

DLACZEGO WARTO WYBRAĆ NASZE SZKOLENIA?
W programie szkolenia zostaną zaprezentowane i omówione:

 • System ćwiczeń FemFit© w świetle najnowszych rekomendacji co do ćwiczeń w ciąży i po porodzie z różnych krajów oraz międzynarodowych rozwiązań edukacyjnych dla specjalistów pre- i postnatalnej aktywności fizycznej;
 • Efektywność systemu FemFit© na przebieg ciąży, porodu i połogu, w tym na zmniejszenie dolegliwości okołoporodowych, wysiłkowe nietrzymanie moczu, rozstęp mięśni brzucha, masę ciała kobiety, kondycję matki i dziecka po porodzie, i in. w oparciu o badania naukowe;
 • Podstawowe pojęcia dotyczące ciąży, porodu i połogu, w zakresie niezbędnym do prowadzenia zajęć FemFit Mama© i FemFit Post© oraz komunikacji z położnymi i/lub lekarzami prowadzącymi ciąże;
 • Zmiany w organizmie aktywnej fizycznie kobiety ciężarnej i po porodzie, determinujących programowanie i realizację zajęć ruchowych, w oparciu o badania eksperymentalne i doświadczenia praktyczne;
 • Uzasadnienie struktury zajęć prowadzonych według systemu FemFit Mama© i FemFit Post©;
 • Analiza biomechaniczna oraz instruktarz kluczowych ćwiczeń kierunkowanych dla kobiet ciężarnych i po porodzie;
 • Metodyka prowadzenia zajęć według systemu FemFit Mama© i FemFit Post©;
 • Zasady wyznaczania i monitoringu intensywności wysiłku fizycznego dla kobiet w ciąży i po porodzie w systemie FemFit©;
 • Najczęstsze bariery dla uczestnictwa w ćwiczeniach w ciąży i po porodzie;
 • Odpowiedzialność prawna instruktorów i trenerów pracujących z kobietami w ciąży i po porodzie;
 • Dokumentacja instruktora i trenera, niezbędna w pracy z kobietami ciężarnymi i po porodzie;
 • Założenia marketingowe systemu FemFit Mama© i FemFit Post© w pozyskiwaniu i utrzymywaniu klientek w okresie okołoporodowym.

 

Beautiful pregnant woman is relaxing with her personal trainer.

Terminy i miejsce:

Gdynia – Suchy Dwór, 24-25 października 2020.

Dzień pierwszy – teoria (sobota, godz. 11.00-18.00)

Dzień drugi – praktyka (niedziela, godz. 11.00-18.00):

Adres: ul. Sowia 4, Suchy Dwór k./Gdyni, budynek Niepublicznego Przedszkola Jaworek.

Dojazd autobusem 194 spod Dworca Głównego w Gdyni.

Dokładny harmonogram zajęć zostanie przesłany jego uczestnikom 14 dni przed jego rozpoczęciem.

Warunki uczestnictwa w szkoleniu Instruktor FemFit©:

 1. Posiadanie kwalifikacji instruktora lub trenera rekreacji lub sportu (potwierdzających przygotowanie teoretyczne i praktyczne do prowadzenia zajęć ruchowych);
 2. Stan zdrowia pozwalający na udział w ćwiczeniach fizycznych;
 3. Wypełnienie Formularza zgłoszeniowego, podpisanie umowy o świadczenie usług edukacyjnych oraz uiszczenie opłaty za uczestnictwo w szkoleniu.

Formularz zgłoszeniowy szkolenie Instruktor FemFit

Koszt szkolenia: 850 PLN (dane do przelewu)

Opłatę za szkolenie należy uiścić najpóźniej 14 dni przed terminem jego rozpoczęcia.

Cena obejmuje:

 1. 16 godzin zajęć dydaktycznych nt. systemu ćwiczeń FemFit© (FemFit Mama© i FemFit Post©);
 2. Materiały dydaktyczne;
 3. Egzamin zawodowy (teoretyczny i praktyczny) wraz z wydaniem Certyfikatu Instruktor FemFit© – szkolenie z ćwiczeń w ciąży i po porodzie (kwalifikacja odniesiona do poziomu SRKS/PRK/EQF).
 4. Roczną licencję  FemFit© 

Uwaga! Ruszamy ze szkoleniem przy grupie min. 5 uczestników.

logo_FEM_fit_RGB_pole

 

 

 

OBALAMY MITY O ĆWICZENIACH W CIĄŻY I PO PORODZIE!