Międzybranżowa Rama Kwalifikacji dla Specjalistów pre- i postnatalnej aktywności fizycznej

Międzybranżowa Rama Kwalifikacji dla Specjalistów pre- i postnatalnej aktywności fizycznej ma stanowić pomost do efektywnej współpracy lekarzy prowadzących ciąże, położnych oraz kadry rekreacji ruchowej.

Więcej: Międzybranżowa Rama Kwalifakacji dla Specjalistów pre- i postnatalnej aktywności fizycznej

Wykorzystano tu uniwersalność koncepcji Europejskiej Ramy Kwalifikacji (EQF). Niniejszy projekt został zrecenzowany i opublikowany przez ekspertów z Instytutu Badań Edukacyjnych (IBE) w Warszawie. Był kilkukrotnie prezentowany na konferencjach regionalnych IBE w różnych miastach Polski oraz w czasie the Vth International Standards Meeting w Amsterdamie, spotykając się z przychylną oceną odbiorców.

Pełny tekst publikacji