Międzynarodowy standard edukacyjny dla Specjalistów ćwiczeń w ciąży i po porodzie

EuropeActive Standards for Pregnancy and Postnatal Exercise Specialist to pierwszy w świecie międzynarodowy dokument określający wymagania edukacyjneEA Standard dla instruktorów i trenerów pracujących z kobietami ciężarnymi i po porodzie. Powstał pod afiliacją EuropeActive (wcześniejsze European Health and Fitness Association), największej międzynarodowej organizacji non-profit reprezentującej sektor prozdrowotnej aktywności fizycznej w Europie. Więcej

Standard definiuje główne role i zadania zawodowe dla Specjalistów ćwiczeń w ciąży i po porodzie, a także zakres wiedzy i umiejętności niezbędny do ich efektywności na rynku pracy. Dzięki odniesieniu do Europejskiej Ramy Kwalifikacji umożliwia porównywanie kompetencji nabywanych przez instruktorów i trenerów w różnych krajach.

DSC_0711

Prace rozpoczęły się w październiku 2014 w czasie the V International Standards Meeting w Amsterdamie, gdzie odbyła się pierwsza międzynarodowa sesja nt. przygotowania zawodowego do prowadzenia zajęć dla kobiet w ciąży i po porodzie. Po szerokich konsultacjach środowiskowych, w styczniu 2016 dokument został opublikowany na oficjalnej stronie EuropeActive.

W przygotowaniu standardu uczestniczyli eksperci z 16 krajów świata: Brazylii, Finlandii, Grecji, Hiszpanii, Litwy, Kanady, Niemiec, Nigerii, Norwegii, Polski, Południowej Afryki, Portugalii, Rumunii, Serbii, Wielkiej Brytanii, Włoch. Polskę reprezentowały dr Anna Szumilewicz z AWFiS w Gdańsku jako współautorka dokumentu oraz mgr Aneta Worska w roli tzw. konsultanta zewnętrznego.

Przeczytaj standard

Czytaj więcej o sesji w Amsterdamie